Grondverzet bij Agro Graafstra BV

Grondverzet 

Het grondverzet bedrijf is ontstaan in de tijd dat er vele ruilverkavelingen en kavelverbeteringsprojecten in het gebied waren. Heden ten dage zijn deze projecten minimaal, maar worden er grondwerkzaamheden verricht met agrariers, aannemers en overheden als opdrachtgever.

Werkzaamheden die zoal uitgevoerd worden zijn:

 • Aanleg van: Riolering, Tuinen, Erf-verhardingen, Walbeschoeing, Sleufsilo’s
 • Uitgraven van stallen en bouwputten
 • Kavelverbeteringswerkzaamheden, zoals; grondverbetering, graven van sloten
 • Tevens wordt al een groot aantal jaren voor het Wetterskip Fryslân slootonderhoud uitgevoerd.

Beschikbare machines zijn o.a.

 • Rupskraan 15 ton (binnendraaier)
 • Mobiele kranen 9 – 14 ton
 • Shovels
 • Gronddumpers 5 m3
 • Gronddumpers 15 m3 met gestuurd tandem
 • Slootmaaien met maaikorven van 3 – 5,50 mtr. aan:
 • Klepelmaaien zowel in front als aan een arm naast de trekker
 • Snoeien van boswallen en houtopstand d.m.v. hydr.takkenschaar aan kraan
 • Sneeuwruimen

‘Wij hebben de mannen van Agro Graafstra al jaren aan het werk. Naar alle tevredenheid!’

Agro Graafstra BV  | Muldersweg 3 | 8426 SG Appelscha | Tel 06 53 32 54 36 | E: info@agrograafstra.nl