Akkerbouw bij Agro Graafstra BV

Akkerbouw

Akkerbouw ligt aan de basis van het ontstaan van Agro Graafstra BV. Wij telen aardappelen die voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Met de modernste machines wordt het gehele proces van poot tot aan de aardappeloogst in eigen beheer gedaan. Het gaat het hoofdzakelijk om de volgende teeltdoelen: 

 • Pootaardappelen
  Uitgangsmateriaal voor eigen teelt voor het volgende jaar.
 • Zetmeelaardappelen
  Aardappelen voor de zetmeelindustrie AVEBE
 • Consumptieaardappelen
  Hierbij gaat het om de teelt van hoogwaardig frites geschikte aardappelen.  

Vruchtwisseling
Daarnaast wordt er als vruchtwisseling binnen het bouwplan mais, graan, gras en uien geteeld. Vruchtwisseling of wisselbouw is het op één perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen. Ook is het belangrijk voor de bodemvruchtbaarheid en de bodemstructuur.

Moderne machines

In de akkerbouwbedrijf wordt gebruik gemaakt van moderne machines, zoals

 • aardappelpoten en aanaarden in 1 werkgang met GPS
 • kunstmeststrooien met GPS- sectie en hoeveelheids aansturing evt. d.m.v. taakkaarten
 • GBM-spuiten 39 meter breed met GPS-sectiebesturing
 • 4 rijig aardappelrooien op rupsen.

Daarnaast worden de ontwikkeling betreffende precisielandbouw nauwlettend gevolgd en worden er op verschillende terreinen al ervaringen opgedaan.

Consumptieaardappelen

Hierbij gaat het om de teelt van hoogwaardig frites geschikte aardappelen. Deze aardappelen worden vanaf half augustus tot eind maart afgeleverd aan o.a LambWestonMeijer. Daarvoor worden er op 2 locaties ook aardappelen opgeslagen met een totale opslagcapaciteit van ca. 4500 ton. Eventueel kunnen de aardappelen voor aflevering gesorteerd en gewassen worden.

‘Wij willen alleen de best geteelde aardappelen voor onze frieten en die komen ook bij Agro Graafstra BV uit Appelscha vandaan’

Agro Graafstra BV  | Muldersweg 3 | 8426 SG Appelscha | Tel 06 53 32 54 36 | E: info@agrograafstra.nl